សន្ទនាមតិ

ជម្រុញការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង»

@ ប្រធានបទ« ជម្រុញការចិញ្ចឹមត្រីក្នុងស្រុក ដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង» @ កម្មវិធី &#8221
សន្ទនាមតិ

ការបង្រ្កាប ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ និង ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

@ ប្រធានបទ« ការបង្រ្កាប ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ និង ជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់» @ កម្មវិធី ” សន្ទន
ព័ត៌មាន

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «វឌ្ឍនភាពមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ និងទិ
ព័ត៌មាន

អតីតយុទ្ធជនខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានផ្ទះ៨ខ្នង បន្ថែមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ខណៈជាង៧០ខ្នងទៀតកំពុងបន្តសាងសង់

អតីតយុទ្ធជនខេត្តបាត់ដំបងទទួលបានផ្ទះ៨ខ្នង បន្ថែមពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ខណៈជាង៧០ខ្នងទៀតកំពុងបន្តសាងសង់ អត្
ព័ត៌មាន

ដោះស្រាយករណីនារីអូតែស(𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙚 )មិនចេញ ហ្វីលីពីនបញ្ជាឲ្យដកមេប៉ូលិសក្រុង 𝙈𝙖𝙠𝙖𝙩𝙞

💥𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 9 … 📍ដោះស្រាយករណីនារីអូតែស(𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙚 )មិនចេញ ហ្វីលីពីនបញ្ជាឲ្យដកមេប៉ូលិសក្រុង 𝙈𝙖𝙠𝙖𝙩𝙞 7
ព័ត៌មាន

សាលារៀនមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងដែលជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ត្រូវបានរៀបចំសម្អាត ប្រគល់អោយ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ចាប់ផ្តើមបង្រៀនសិស្សឡើងវិញ

កន្លងមកនេះ សាលាដែលដាក់ជាមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក ក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តបាត់ដំបង មួយចំនួនត្រូវបាន បានលាងសម្អាត ប