សន្ទនាមតិ

ស្ថានភាព​ផលប៉ះពាល់ និង រងគ្រោះ​ដោយសារ​ទឹកជំនន់ក្នុង ខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ស្ថានភាព​ផលប៉ះពាល់ និង រងគ្រោះ​ដោយសារ​ទឹកជំនន់ក្នុង ខេត្តបាត់ដំបង » @ កម្មវិធី ” ស
ព័ត៌មាន

លោកស្រី​ទ្រី​ដាណា​ ចែកអំណោយប្រជាពលរដ្ឋ រងគ្រោះដោយទឹកជំនន់…

ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ ដោយទឹកជំនន់ ចំនួន 1.250 គ្រួសារ ដែលមកពីឃុំជ្រោយស្ដៅ ចំនួន 500 គ្រួសារ ភូមិបឹងប្រេ
ព័ត៌មាន

ផុតឱសានវាទ៣ថ្ងៃ ប្រាយុទ្ធមិនចុះចេញពីតំណែង ពួកបាតុករប្តេជ្ញាវិលមកកាន់ដងវិថីនៃក្រុងបាងកកជាថ្មី

ផុតឱសានវាទ៣ថ្ងៃ ប្រាយុទ្ធមិនចុះចេញពីតំណែង ពួកបាតុករប្តេជ្ញាវិលមកកាន់ដងវិថីនៃក្រុងបាងកកជាថ្មី —
ព័ត៌មាន

ក្រោយបាត់ខ្លួន១០ខែយ៉ាងអាថ៌កំបាំង គេជឿថា ភរិយារបស់លោក គីម ត្រូវបានប្រហារជីវិត

ក្រោយបាត់ខ្លួន១០ខែយ៉ាងអាថ៌កំបាំង គេជឿថា ភរិយារបស់លោក គីម ត្រូវបានប្រហារជីវិត ———&#