សំភារ​:​សិក្សា​ជា​ច្រើន​ត្រូវបាន​ផ្តល់​ដល់​សាលា​បឋម សិក្សា គោក​ដូង តាមរយ​: AEBB

​ទឹកមុខ​រី​រាយ ស្រស់ស្រាយ​ក្នុងការ​ទទួលយក​សំភារ​:​សិក្សា​ជា​ច្រើន នៅ​ថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩ លោក ឡៅ ប៉ោ​ហួត CEO ហុង ដា ឡៅ ចេង​ហួរ បាត់ដំបង ដែលជា​សមាជិក AEBB សហគ្រិន​ឈានមុខ​ខេត្តបាត់ដំបង បាន​ចែក​អំណោយ ជា​សំភារៈ​សិក្សា ដល់​សាលាបឋមសិក្សា គោក​ដូង ស្រុក​ឯក​ភ្នំ សិស្ស 190 នាក់ គ្រូ​10 នាក់ ក្នុង​ម្នាក់​ទទួលបាន​:

– សា​កាដូ​ស្ពាយ 1
– សៀវភៅ 5 ក្បាល​
– បិ​ច​ខៀវ ក្រហម ក្បាល​ 24​ ដើម​
– ខ្មៅ​ដៃ 5​ដើម
– ជ័រលុប
– ខួង​ខ្មៅ​ដៃ​
– បន្ទាត់
– ទឹក​លុង
– សៀវភៅ​តុ​ក្តា

លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ​ទទួលបាន
– សឺ​មី​កាបូប 1
– សៀវភៅ​ធំ 2
– ប៊ិច Cello 8 ដើម
– ទឹកលុប
– ខ្មៅ​ដៃ​ចុច GR
– ប៊ិច ស្ទិល​ឡូ Uni 0.1

(​ចង់បាន​សំភា​:​សិក្សា​ល្អ ៗ រហ័ស​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ ទំនាក់ទំនង​បណ្ណាគារ​ឆេង​លី / 098 666 676)

​អត្ថបទ : ICE