ក្រដាសប្រាក់​ដុល្លារ $1,$2,$5 អត់​កាត់ទឹក​ឬ​កាត់ផុក​ទេ​

​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា បាន​ស​សេរ​ក្នុង ផេក​ផ្លូវការ ហ្វេ​ស​បូក ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទូទាំង​ប្រទេស​ជ្រាបថា បេ​ី​បងប្អូន​យក​ប្រាក់​ដុល្លារ​ទៅ​ចាយ​ឬ​ទៅ​ដូ​របេី​មាន​គេ​កាត់​ទឹកឬ​កាត់ផុក សូម​រាយ​ការណ័​ជម្រាប​សមត្ថកិច្ច​ជា​បន្ទាន់​។​
​នេះ​តាមផេក​ហ្វេស​បូក​របស់​សម្តេច ចុះផ្សាយ​នៅ​ទី​ថ្ងៃ ០២ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០​។​