ឈើលោតឆ័ត្រមួយឡានពេញ ត្រូវបានមន្រ្តីអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបង ក្របួចជាប់

ឈើលោតឆ័ត្រមួយឡានពេញ ត្រូវបានមន្រ្តីអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបង ក្របួចជាប់


អត្ថបទដោយ លោក ភី សុខ
រាយការណ៍ និងកាត់តរ ដោយ​ លោក សាន់ ដារ៉ូ