វិ​ទ្យុ​ជាតិ​ចំ​ការ​ចេក​ FM92.70MHz​ ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ ជា​អង្គ​ភាព​ចំណុះ​ឱ្យ​មន្ទីរ​ព័ត៌​មាន​ខេត្ត​បាត់​ដំបង។ វិទ្យុ​ជាតិ​ចំ​ការ​ចេក​មាន​កំ​លាំង​ផ្សាយ​រហូត​ដល់​ 5Kw ដែល​អាច​ផ្សាយ​គ្រប​ដណ្តប់​លើ​ផៃ្ទ​ដី​ប្រវែង ៧០គី​ឡូ​មែត្រជា​មធ្យម​ នេះ​បើ​តាម​អ្នក​បចេ្ចក​មក​ពី​អូ​ស្ត្រា​លី​ ​បាន​ធ្វើ​​ការ​វាស់​វែង​ជាក់​ស្តែង​តាម​រយៈ​ឧប​ករណ៍​ទំនើបដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ឧប​ត្ថម្ភ​ គម្រោង​ជំ​នួយ​អូ​ស្រា្ត​លី​ ហៅ​កាត់​ថា​ (CCAP)

អា​ស័យ​ស្ថាន​វិទ្យុ​ជាតិ​ចំ​ការ​ចេក​៖ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិអណ្តូងចេញ សង្កាត់អូរចារ ក្រុងបាត់ដំបង។

លេខ​ទូរ​ស័ព្ទ​ទំ​នាក់​ទំនង​៖ ០១២ ​៧៣១​ ៤៨២​