មន្ទីរ​ព័ត៌​មាន​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​ ជា​មន្ទីរ​ដែល​ចំណុះ​ឱ្យ​ក្រសួង​ព័ត៌​មាន​។ មន្ទីរ​ព័ត៌​មាន​បាត់​ដំបង​ មាន​អង្គ​ភាព​ចំណុះ​​២គឺ​៖

១- វិទ្យុ​ជាតិ​ចំ​ការ​ចេក​ FM92.70MHz

២- ទូរ​ទស្សន៍​ជាតិ​ខេត្ត​បាត់​ដំបង

មន្ទីរ​ព័ត៌​មាន​ខេត្ត​បាត់​ដំបង​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ​ ភូមិ​រតនៈ​ សង្កាត់​រតនៈ​ ក្រុង​បាត់​ដំបង។