រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

Mot Voyho, [24.09.21 09:45]

លោកឆាយម៉ាទីណាល់ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការ កែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ព្រុំសុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង មុខងារសាធារណៈ និងជាប្រធាន គណៈកម្មាធិការ កែទម្រង់រដ្ឋបាល សាធារណៈ តាមរយៈ ប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាព និងសំឡេងZoom កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនេះ៕ ប្រភព រដ្ឋបាលខេត្ត