អាម៉េរិកបង្ហាញវត្តមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកលើឈូងសមុទ្រពែក្សដើម្បីក្រើនរំលឹកអ៊ីរ៉ង់កុំឱ្យធ្វើអ្វីផ្តេសផ្តាស

អាម៉េរិកបង្ហាញវត្តមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកលើឈូងសមុទ្រពែក្សដើម្បីក្រើនរំលឹកអ៊ីរ៉ង់កុំឱ្យធ្វើអ្វីផ្តេសផ្តាស
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/dyoUhQFniQE
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ CNN
👉ប្រភព Video៖ US GEGE , US Defense Channel , VOA News , CBS Evening News
(31.12.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere