មន្រ្តីព្រំដែនឃាត់ខ្លួនពលករដែលលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ ជិត៤០នាក់ មកធ្វើចត្តាឡីស័ក

មន្រ្តីព្រំដែនឃាត់ខ្លួនពលករដែលលួចឆ្លងដែនទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃខុសច្បាប់ ជិត៤០នាក់ មកធ្វើចត្តាឡីស័ក


អត្ថបទ លោក ភី សុខ
រាយការណ៍ និងកាត់ត​ដោយ លោក សាន់ ដារ៉ូ