ឯកឧត្តម ថោងខុន បានអញ្ជើញ ចូលរួម ជាគណៈអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ CAMSOC តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ

Mot Voyho, [25.08.21 16:17]

ឯកឧត្តម ថោងខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាអនុប្រធាន អចិន្ត្រៃយ៍ CAMSOC បានអញ្ជើញចូលរួម ជាគណៈអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ CAMSOC តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ដើម្បីត្រៀម ចូលរួម កីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី ៣១ ឆ្នាំ ២០២២ នៅប្រទេសវៀតណាម និងត្រៀមកីឡាស៊ីហ្គេម លើកទី ៣២ ឆ្នាំ ២០២៣ ដែលកម្ពុជា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ៕ ប្រភព AKP