ចិន​ដាក់ពាក្យ​តវ៉ា និង​ថ្កោលទោស​ធ្ងន់ៗ​ចំពោះ​អាមេរិក ដែល​បាន​…

ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/Tqf2qqY-xtk
ប្រភព​៖ CNA
ប្រភព Video ៖ US Military Generation, U.S. Military Post , 环球时报 , Global Times
(26.08.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​