យន្តហោះបំបាំងកាយរបស់ចិនអាចវាយប្រហារដល់ទឹកដីអាម៉េរិកជាមួយនឹងកាំជ្រួចនុយគ្លេអ៊ែរ

យន្តហោះបំបាំងកាយរបស់ចិនអាចវាយប្រហារដល់ទឹកដីអាម៉េរិកជាមួយនឹងកាំជ្រួចនុយគ្លេអ៊ែរ

📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/cxAqZ0D4mgQ
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ theaustralian
👉ប្រភព Video៖ BEST TECH, U.S. Military Notes, Military Update
(28.11.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
—————————————————————————-
📌Instagram : https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter : https://twitter.com/70sNews
💡Telegram : Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere