គ្រឿងញៀនឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃជាងមួយគីឡូនិងជនសង្ស័យដុះស្លែ ត្រូវបាន មន្រ្តីអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបងបង្រ្កាប

គ្រឿងញៀនឆ្លងដែនពីប្រទេសថៃជាងមួយគីឡូនិងជនសង្ស័យដុះស្លែ ត្រូវបាន មន្រ្តីអាវុធហត្ថខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបងបង្រ្កាប

ទស្សនាវីដេអូ ៖ https://fb.watch/64qsrgTz4w/