សម្ដេចអគ្គមហា ពញាយចក្រី ហេងសំរិន អនុញ្ញាតឱ្យគណៈប្រតិភូ ក្រុមសភា សាធារណៈរដ្ឋ សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ចូលជួបសំដីការគួរសម


សម្ដេចអគ្គមហា ពញាចក្រី ហេងសំរិន ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានអនុញ្ញាតឱ្យ លោកជំទាវ ហ្កាប្រី អែលកាតស្មារ៉ែក ប្រធានគេអ្នកប្រតិភូ ក្រុមសភាសាធារណៈរដ្ឋ សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ ទទួលបន្ទុក អាស៊ាន ចូលជួប សម្ដែងការគួរសម នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ នៅវិមាននៅរដ្ឋសភា រាជធានីភ្នំពេញ៕ ប្រភព AKL