គេនិយាយថា ពេលមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់?

@ ប្រធានបទ៖ « គេនិយាយថា ពេលមានគ្រួសារហើយ ដឹងតែកាម៉ាប់ហ្មង! តើពិតមែនអត់? »
@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———


@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(25-មិថុនា-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 462006 / 088 8 46 2006