ឯកឧត្តម ខៀវកាញារិទ្ធ បានហើយអញ្ជើញប្រគល់ ពានរង្វាន់ ដល់ម្ចាស់ជ័យលាភី ក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃ រចនាម៉ូតផ្ទះ

ឯកឧត្តម ខៀវកាញារិទ្ធ បានហើយអញ្ជើញប្រគល់ ពានរង្វាន់ ដល់ម្ចាស់ជ័យលាភី ក្នុងការប្រកួតប្រជែងស្នាដៃ រចនាម៉ូតផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋគំរូថ្មី AG ២១ សម្រាប់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ភូមិធម្មជាតិ រន្ធតាឯក

 
ឯកឧត្តម ខៀវកាញារិទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រគល់ ពានរង្វាន់ ដល់ការប្រកួតប្រជែង ស្នាដៃរចនាម៉ូតផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋគំរូ AG ២១ សម្រាប់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ភូមិធម្មជាតិ រុនតាឯក ខេត្តសៀមរាប កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ នៅអាគារ Mor gantower រាជធានីភ្នំពេញ៕ ប្រភព AKP