អ៊ីស្រាអែល​ធ្វើតេស្ត​ជោគជ័យ​លើ​មី​ស៊ី​ល​ស្ទាក់ចាប់​មី​ស៊ី​ល Arrow-2

អ៊ីស្រាអែល​ធ្វើតេស្ត​ជោគជ័យ​លើ​មី​ស៊ី​ល​ស្ទាក់ចាប់​មី​ស៊ី​ល Arrow-2
——————
📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/8TzIcNcpvS4
👉​ប្រភព​៖ REUTERS
👉​ប្រភព Video៖ On Demand News , militaryhackforce , CGTN , defenseupdate
(13.08.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​