ក្រោយបាត់ខ្លួន១០ខែយ៉ាងអាថ៌កំបាំង គេជឿថា ភរិយារបស់លោក គីម ត្រូវបានប្រហារជីវិត

ក្រោយបាត់ខ្លួន១០ខែយ៉ាងអាថ៌កំបាំង គេជឿថា ភរិយារបស់លោក គីម ត្រូវបានប្រហារជីវិត
—————–
📌ទស្សនាក្នុង Youtube: https://youtu.be/aSt0fGYBqUs
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Daily Star
👉ប្រភព Video ៖ ABC News , AFP News Agency, Pyongyang
(25.10.2020)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី