តោះ​!!! ទៅ​លេង​ប្រាសាទ​បាណន់ ខេត្ត​បាត់ដំបង យើង​!

​តោះ​!!! ទៅ​លេង​ប្រាសាទ​បាណន់ ខេត្ត​បាត់ដំបង យើង​!
———————————-
​រាយការណ៍ ៖ កញ្ញា ម៉ន ឆ​វ​ន្ត័​
​ភ្លេង​&​កាត់ត ៖ Team 70s News
———————————————–
Youtube : https://youtu.be/U5tWKgxjRB4
#BannonTemple
Music : Adventures by A Himitsu https://www.youtube.com/channel/UCgFwu-j5-xNJml2FtTrrB3A Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Music released by Argofox https://youtu.be/8BXNwnxaVQE Music provided by Audio Library https://youtu.be/MkNeIUgNPQ8

Video : មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេ​ត្​