ក្រសួង​ព័ត៌មាន​បើក​វគ្គ​ជំនាញ​ការផ្សាយ​ទូរទស្សន៍​តាម​ប្រព័ន្ធ​Digital Smart phon

​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​រៀបចំ​បណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​ការផ្សាយ​ទូរទស្សន៍​តាម​ប្រព័ន្ធ​Digital Smart phon ដល់​មន្ត្រី​នៃ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ទាំង​២៥ រាជធានី ខេត្ត ។ វគ្គ​នេះ​ក្រោម​អធិបតីភាព​ឯកឧត្តម ម៉ៅ​អាយុទ្ធ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​ព័ត៌មាន នា​ថ្ងៃ​ទី​១១​ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​

​វគ្គ​នេះ​ជួយ​បង្កេី​ន​សមត្ថភាព​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មីៗ​ដល់​មន្ត្រី​ព័ត​មាន​ទាំង​២៥​រាជធានី​ខេត្ត អោយ​ដេីរ​ទាន់​សម័យកាល​បច្ចេក​វិទ្យានា​ពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុង​ការផលិត​ព័ត៌មាន​បំរេ​ី​ដល់​អ្នកទស្សនា និង​អាន​បាន​លឿន​ទាន់ពេល​និង​ទូលំទូលាយ ។​
​ដោយ : ភី សុខ​