ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ក៏​អំពាវនាវ​ដល់​​ប្រជាពលរដ្ឋ ប្រុងប្រយ័ត្ន​

ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម ក៏​អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ឱ្យមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូត​ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ ដែល​អាច​នឹង​កើតមាន​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០២-០៦ ខែ​មេសា​។​