រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អញ្ជើញទស្សនកិច្ច អង្គការ អុិកសុិដវើលវ៉ាយ និងមជ្ឈមណ្ឌលទារក និងកុមារជាតិ

ឯកឧត្តម ជា សុមេធី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដឹកនាំឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជំនាញ ក្រោមឱវាទក្រសួង អញ្ជើញទស្សនកិច្ច វិទ្យាស្ថានជាតិ សង្គមកិច្ច អង្គការ អុិកសុិដវើលវ៉ាយ និងមជ្ឈមណ្ឌល ទារកនិងកុមារជាតិ ដែលមានទីតាំង ស្ថិតនៅ ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ៕

ប្រភព AKP