មន្ត្រី​និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​កាន់បិណ្ឌ​វេណ​ទី​៩​នៅ​វត្ត​បាក់​អម្រែ​ក​

មន្ត្រី​និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​កាន់បិណ្ឌ​វេណ​ទី​៩​នៅ​វត្ត​បាក់​អម្រែ​ក​

មន្ត្រី​និង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​កាន់បិណ្ឌ​វេណ​ទី​៩​នៅ​វត្ត​បាក់​អម្រែ​ក​
​ថ្នាក់ដឹកនាំ​និង​មន្ត្រី​នៃ​មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ចូលរួម​ពិធី​កាន់​វេណ​ទី​០៩ នៅ​វត្ត​បាក់​អម្រែ​ក ដោយ​នាំ​បច្ច័យ​និង​គ្រឿង​បរិក្ខារ​ប្រគេន​ព្រះសង្ឃ
​កាត់ត រូបភាព និង រាយការណ៍​ដោយ លោក ភី សុខ​