កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ពិនិត្យសម្រេច ការបើកឲ្យដំណើរការ ការបង្រៀន និងរៀន ជាបណ្ដុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថាន សាធារណៈនិងឯកជន

Mot Voyho, [09.09.21 09:09]

ឯកឧត្តម ងួនរតនៈ អភិបាលនៃគណៈ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង បានអញ្ជើញចូលរួម ជាគណៈអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ពិនិត្យនិងសម្រេច ការបើកឲ្យដំណើរការ បង្រៀន និងរៀន ជាបណ្ដុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថាន សាធារណៈនិងឯកជន ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបង នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត នារសៀលថ្ងៃទី ៨ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១កន្លងទៅនេះ៕ ប្រភព សសលាខេត្ត