ការរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សារធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ

@ ប្រធានបទ« ការរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សារធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ »


@ កម្មវិធី ” សន្ទនាមតិ ” កំពុងផ្សាយ——-

@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (30-09-2021)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006