រមនីយដ្ឋាន ភ្នំ​៥៣ ស្រុក​ភ្នំព្រឹក កំពុង​ត្រៀមខ្លួន​ទទួលភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​
​រមនីយដ្ឋាន​ទឹកធ្លាក់​ភ្នំ​៥៣ ស្រុក​ភ្នំព្រឹក​ខេត្ត​បាត់ដំបង កំពុង​មាន​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​មក​កំសាន្ត​

​ផលិត​ដោយ​វិទ្យុជាតិ​កម្ពុជា​ចំការចេក និង រាយការណ៍​ដោយ​លោក ភី​សុខ​