ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតី ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ជំនាញគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ អង្គភាពសារព័ត៌មាន

ឯកឧត្តម នេត្រ ភក្ត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានអញ្ជើញចូលរួម ជាអធិបតី ក្នុងពិធីបទវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ជំនាញគ្រប់គ្រង និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ អង្គភាពសារព័ត៌មាន នារសៀលថ្ងៃទី ១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣ កន្លងទៅនេះ នៅរាជបណ្ឌិត្យសភា កម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ៕

ប្រភព AKP