ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ពាសពេញ​ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន​ប្រឆាំង​ទស្សនា​វ​ដ្តី​បារាំង​ចំពោះ​ការប្រមាថ​មេសា​សនា​

​ផ្ទុះ​ការតវ៉ា​ពាសពេញ​ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន​ប្រឆាំង​ទស្សនា​វ​ដ្តី​បារាំង​ចំពោះ​ការប្រមាថ​មេសា​សនា​
——————
📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube:
👉​ប្រភព​អត្ថបទ​៖ channelnewsasia
👉​ប្រភព Video ៖ Ruptly NTV Houston
(05.09.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​