គុណភាព​ចំណីអាហារ​តាម​អាហារ​ដ្ឋា​ន​


​សុវត្ថិភាព​ចំណីអាហារ​ជា​រឿង​សំខាន់​សម្រាប់​សុខភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​។ ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយរូប​បាន​លើកឡើងថា ឃើញតែ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ទំនិញ​ខូចគុណភាព​តាម​តូប​លក់ដូរ តែ​មិនដែល​ឃើញ​មាន​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ណា ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​គុណភាព​ចំណីអាហារ​តាម​អាហារ​ដ្ឋា​ន​នោះឡើយ ។​

លោក​បាន​លើ​ឡើង​បន្ថែមថា ការហូប​ចំណីអាហារ​មិនល្អ ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​ខ្លាំងណាស់ ដូចជា​បណ្ដាលឱ្យ​រាគរូស ក្អួតចង្អោរ ប៉ះពាល់​ដល់​ក្រពះ​ពោះវៀន ឬ​កើត​ជម្ងឺ​ផ្សេងៗ​ជាដើម​។​ លោក ក៏បាន​សំណូមពរ សូមឱ្យ​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ យកចិត្តទុកដាក់​និង​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ឱ្យបាន​ញឹកញាប់​តាម​ភោជនីយដ្ឋាន​ឬ​អាហារ​ដ្ឋា​ន​ឱ្យបាន​ញឹកញាប់ ដើម្បី​សុខភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​។​

ដូចនេះ ការយកចិត្ត ទុកដាក់​ចំពោះ​គុណភាព​ចំណីអាហារ មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការជួយ​ទ្រទ្រង់​នូវ​សរី​រាងកាយ​របស់​មនុស្ស ដែល​ទាមទារ​ឱ្យមាន​ការចូលរួម​យកចិត្ត​បំផុត​ពី​អ្នកលក់​ផ្ទាល់ និង​មន្ត្រី​ពាក់ព័ន្ធ​ផងដែរ​ដើម្បី​សុខភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់គ្នា​។​

https://www.facebook.com/fm92.70/videos/730329627542080/

អត្ថបទ៖ កញ្ញា រិន ម៉ារីយ៉ាន