ការទទួលបាន​ការលើក​ទឹកចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធដា​លើ​វិស័យ​អាទិភាព​សំរាប់់​សហគ្រាស​តូច​និង​មធ្យម​

រាជរដ្ឋាភិបាល​ និង​ នាក​ដ្ឋា​ន​ពន្ធដា​ បានចេញ​ច្បាប់​និង​បទបញ្ញត្តិ​មួយចំនួន​លើកទឹកចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធដា​ដល់​ម្ចាស់​សហគ្រាស​ធន​តូច​ និង ​មធ្យម ដោយ​ផ្តោតលើ​វិស័យ​អាទិភាព​មួយចំនួន ដើម្បី​ពង្រឹង​ការអភិវឌ្ឍន៍​លើ​វិស័យ​ទាំងនោះ​។​

កាលពី​ថ្ងៃទី ២ ​ខែកក្កដា​ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ បាន​សហការ​ជាមួយ​រដ្ឋបាល​ខេត្តបាត់ដំបង រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី ច្បាប់ និង ​បទ​ប្ប​ញ្ញ​តិ្ត​នានា សេចក្តីណែនាំ​ថ្មីៗ និង ​ការលើកទឹកចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធដារ ក្នុង​វិស័យ​អាទិភាព សម្រាប់​អ្នក​ជាប់ពន្ធ​តូច និង​មធ្យម នៅ​សាលាខេត្ត​បាត់ដំបង ។​ សិក្ខាសាលា​នេះ​មាន​គោលបំណង ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ និង​លើកកម្ពស់​ការអភិវឌ្ឍ​សហគ្រាស់​ធុន​តូច និង ​មធ្យម ដើម្បី​បង្កើត​ការងារ និង​បង្កើន​សមត្ថភាព​ផលិតកម្ម​ក្នុងស្រុក ក្នុង​គោលដៅ​កំណត់​លក្ខខណ្ឌ សម្រាប់​ផ្តល់​ការ​លើទឹក​ចិត្ត​ផ្នែក​ពន្ធដារ ដែលមាន​វិសាលភាព​អនុវត្ត​ចំពោះតែ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង ​មធ្យម​ក្នុង​វិស័យ​អាទិភាព​។​

​វិស័យ​អាទិភាព​ទាំងនោះ​រួមមាន ៖ 

១៖ ផលិតផល​កសិកម្ម ឬ​ក​សិ​-​ឧស្សាហកម្ម​។​
២៖ ផលិត និង​កែច្នៃ​ម្ហូបអាហារ​។
៣៖ កម្មន្តសាល​ដែល​ផលិត​ទំនិញប្រើប្រាស់​ក្នុងស្រុក​, កែច្នៃ​កាកសំណល់​, និង​ផលិត​ទំនិញ​សម្រាប់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​។​
៤៖ កម្មន្តសាល​ដែល​ផលិត​នូវ​ផលិតផល​សម្រេច ឬ​ផ្នែក ឬ​គ្រឿង​បង្គុំ ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​ឱ្យ​កម្មន្តសាល​ដទៃទៀត​។​
៥៖ ស្រាវជ្រាវ និង អភិវឌ្ឍ​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន រួមទាំង​ការផ្គត់ផ្គង់​សេវា​គ្រប់គ្រង​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​-​វិទ្យា​ព័ត៌មាន ដែលមាន​លក្ខណៈ​នវានុវត្តន៍​។​
៦៖ សហគ្រាស​ដែល​ស្ថិតក្នុង​តំបន់​ប្រមូលផ្តុំ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​, និង សហគ្រាស​ដែល​អភិវឌ្ឍ​តំបន់​នេះ ។​
​សូមបញ្ជាក់ថា វិស័យ​អាទិភាព​ទាំងនេះ មិន​រួមបញ្ចូល​វិស័យ​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម សុខភាព និង​បរិស្ថាន នោះទេ ។​

សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម ក្នុង​វិស័យ​ដូច​បាន​រៀបរាប់​ខាងលើ​អាច​ទទួលបាន​នូវ​ការលើកទឹកចិត្ត​ដូចជា​៖

១៖ លើកលែង​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់ចំណូល​ចំនួន​៣​ឆ្នាំ ដោយ​គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ដែល​ចុះបញ្ជី​ពន្ធដារ​សម្រាប់​សហគ្រាស ចុះបញ្ជី​ថ្មី ឬ​ចាប់​ពីថ្ងៃ​ដែល​សហគ្រាស​មក​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​កម្ម​សម្រាប់​សហ​គ្រាស​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ពន្ធដារ​រួចហើយ ចាប់ពី​ពេល​អនុក្រឹត្យ​នេះ​ចូល​ជា​ធរមាន​។​
២៖ លើកលែង​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់ចំណូល​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ ដោយ​គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ដែល​ចុះបញ្ជី​ពន្ធដារ​សម្រាប់ សហគ្រាស​ចុះបញ្ជី​ថ្មី ឬ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ដែល​សហគ្រាស​មក​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​កម្ម​សម្រាប់​សហ​គ្រាស​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​ពន្ធដារ​រួចហើយ ចាប់ពី​ពេល​អនុក្រឹត្យ​នេះ​ចូល​ជា​ធរមាន ដែល​បំពេញ​លក្ខខណ្ឌ​ណាមួយ ដូចខាងក្រោម​៖ ប្រើ​វត្ថុធាតុដើម​ក្នុងស្រុក ចាប់ពី ៦០%​ឡើងទៅ ឬ​បង្កើន​ចំនួន​និយោជិត​បន្ថែម​យ៉ាងតិច​២០% ឬ​មាន​ទីតាំង​ក្នុង​តំបន់​ប្រមូលផ្តុំ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម (SME Cluster)​។​
៣៖ លើកលែង​ការបង់ប្រាក់​រំដោះ​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់ចំណូល និង​ពន្ធ​អ​ប្បរមា ក្នុង​រយៈពេល​លើកលែង​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់ចំណូល ។​
៤៖ លើកទឹកចិត្ត​ចំណាយ​ដែល​អាច​កាត់កង​បាន ដូចខាងក្រោម​៖ ក​៖ អនុញ្ញាត​កាត់កង​ចំណាយ ២០០% ចំពោះ​ចំណាយ​លើ​ការប្រើប្រាស់​បញ្ជី​គណនេយ្យ​តាម​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​-​វិទ្យា​ព័ត៌មាន​, ខ​៖ អនុញ្ញាត​កាត់កង​ចំណាយ ២០០% ចំពោះ​ចំណាយ​លើ​ការបណ្តុះបណ្តាល​ការ​កាន់​បញ្ជី គណនេយ្យ ឬ ការបណ្តុះបណ្តាល​ជំនាញ​បច្ចេកទេស​ដល់​និយោជិត​, និង​គ​៖ អនុញ្ញាត​កាត់កង​ចំណាយ​១៥០% ចំពោះ​ចំណាយ​វិនិយោគ​លើ​ម៉ាស៊ីន ឬ​ឧបករណ៍​បច្ចេកវិទ្យា ដែលមាន​លក្ខណៈ​នវានុវត្តន៍ សម្រាប់​បម្រើ​និង​លើកកម្ពស់​ផលិតភាព​ផលិតកម្ម ។​

​អត្ថបទ៖ កញ្ញា ឌិន មករា