ស្ថានភាព​ទឹក​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ និង ការ​គ្រប់​គ្រង់​ទឹក ស្រោចស្រព​ដំណាំ​ស្រូវ​

ទស្សនាវិដេអូទាំងស្រុងតាមគេហទំព័រខាងក្រោមនេះៈ

https://www.facebook.com/watch/?v=772461473572775&extid=25a03QegwfQqwend

ប្រធានបទ​« ស្ថានភាព​ទឹក​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ធារាសាស្ត្រ និង ការ​គ្រប់​គ្រង់​ទឹក ស្រោចស្រព​ដំណាំ​ស្រូវ »
@ កម្មវិធី ” សន្ទនា​មតិ ” កំពុង​ផ្សាយ​—–
@ វេលា​ម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (03-​កញ្ញា​-2020)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006​