សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន

សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ស្តី​ពី​បច្ចុប្បន្នភាព និង​វិធានការ​នានា​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងកា​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ជំងឺ​កូវី​ដ​-១៩ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​