កិច្ចសម្ភាសន៌ជាមួយទូរទស្សន៍BTV​ ទាំងអួលដើមក និងទឹកភ្នែក លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ថ្លែងថានាពេលនេះអ្នក​ជំងឺ​កូវីដ១៩​យើង​មួយ

កិច្ចសម្ភាសន៌ជាមួយទូរទស្សន៍BTV​ ទាំងអួលដើមក និងទឹកភ្នែក លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ថ្លែងថានាពេលនេះអ្នក​ជំងឺ​កូវីដ១៩​យើង​មួយ​ចំនួនកំពុងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង ហើយ​ក្រុមគ្រួពេទ្យបាន​កំពុងយក​ចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងការព្យាបាលពួកគាត់ ខណៈស្ថានការណ៍នេះ ទៅខាងមុខទៀតមិនដឹងថាករណីស្លាប់ ដោយសារជំងឺនេះ​មាន​កម្រិតណានោះឡើយ។

Cr : BTV