កូន​យក​ឪពុក​កើតកូ​វីដ​១៩​មក​ទម្លាក់ចោល​នៅ​វត្ត និង​កូនស្រី​ភ្ញាក់ឡើង​ដេក​នៅ​ជាមួយ​សព​ម្តាយ​កើតកូ​វីដ​

កូន​យក​ឪពុក​កើតកូ​វីដ​១៩​មក​ទម្លាក់ចោល​នៅ​វត្ត និង​កូនស្រី​ភ្ញាក់ឡើង​ដេក​នៅ​ជាមួយ​សព​ម្តាយ​កើតកូ​វីដ​
70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
   📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/6C3ObO-4lOA
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Bangkok Post , KPT
👉ប្រភព Video៖ ข่าวช่อง8 , เรื่องเล่าเช้านี้, Khaosod TV – ข่าวสด
(30.07.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី

📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews