ចំណាយ​លុយ​រាប់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​កែ​សម្ផស្ស​ឲ្យ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី

ចំណាយ​លុយ​រាប់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​កែ​សម្ផស្ស​ឲ្យ​ដូច​តុក្កតា​បា​ប៊ី និង​លាឈប់​ពី​ការងារ ព្រោះ​ប្រុសៗ​ឃើញ​ហើយ ទប់ចិត្ត​មិន​បាន​
——————
📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/WT6zb4uciks
👉​ប្រភព​៖ mirror.co.uk
👉​ប្រភព Video៖ TheHUB , SemuaTau
(17.08.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​