@ ប្រធានបទ​« ការចុះ​ធ្វើ​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​មនុស្ស​និង​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​ដីធ្លី ដើម្បី​លើក​យោបល​រក​ដំណោះស្រាយ​លើ​បញ្ហា​ដីធ្លី ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ ស្រុក​សំឡូត ខេត្ត​បាត់ដំបង »


@ កម្មវិធី ” សន្ទនា​មតិ ” កំពុង​ផ្សាយ​——-
@ វេលា​ម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់ (28-​កក្កដា​-2020)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006​