គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា សម្រេច​ផ្អាក​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​លើក​ទី​៦៩ ការបង្កើត​គណបក្ស​ដោយសារ​បញ្ហា​ជំងឺ COVID-19

​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ប្រកាស​ផ្អាក​រៀបចំ​ពិធី​ជួបជុំ ឬ​មិ​ទ្ទី​ញ ដើម្បី​អបអរសាទរ​ខួប​លើក​ទី​៦៩ ថ្ងៃ​បង្កើត​គណបក្ស ដែល​នឹង​ត្រៀម​រៀបចំ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ ខាងមុខនេះ ដោយសារ​ជំងឺ COVID-19​។​