កង​នាវា​អាមេរិក​ព្រមាន​នាវាចម្បាំង និង ទូក​បំពាក់អាវុធ​នៅ​មជ្ឈិម​បូព៌ា​

កង​នាវា​អាមេរិក​ព្រមាន​នាវាចម្បាំង និង​ទូក​បំពាក់អាវុធ​នៅ​មជ្ឈិមបូព៌ា ឲ្យ​ស្ថិតនៅ​ឆ្ងាយ​ពី​នាវា​ខ្លួន​១០០​ម៉ែត្រ​