ការ​រៀប​ចំ​សន្តិសុខ​សណ្តាប់ធ្នាប់​ចរាចរណ៍ ក្នុង​ឱកាសបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

ការ​រៀប​ចំ​សន្តិសុខ​សណ្តាប់ធ្នាប់​ចរាចរណ៍ ក្នុង​ឱកាសបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

សូមស្តាប់កិច្ចសន្ទនាតាមគេហទំព័រខាងក្រោម៖

https://www.facebook.com/watch/live/?v=344448753357904&ref=watch_permalink