ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់សុខុន អញ្ជើញចូលរួម ក្នុងសន្និសីទ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ

Mot Voyho, [20.08.21 09:41]Video conferencing

ឯកឧត្តម ប្រាក់សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ រួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រី ការបរទេស និងតំណាង នៃប្រទេស ជាសមាជិក អាស៊ាន ផ្សេងទៀតបានអញ្ជើញចូលរួម ក្នុងសន្និសីទ ដើម្បីកៀរគរ ជំនួយមនុស្សធម៌ របស់អាស៊ាន ដល់មីយ៉ាន់ម៉ា តាមរយៈប្រព័ន្ធ វីដេអូ តបតាមការអញ្ជើញ របស់ឯកឧត្តម ដាតូលឹមចុកហយ អគ្គលេខាធិការ អាស៊ាន កាលពីថ្ងៃទី 19 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021 កន្លងទៅនេះ៕ ប្រភព AKP