ម៉េចបានប្រុសៗ មិនទាន់ចង់រៀបការខុសពីស្រីៗអញ្ចឹង?

@ ប្រធានបទ៖ *ម៉េចបានប្រុសៗ មិនទាន់ចង់រៀបការខុសពីស្រីៗអញ្ចឹង?
@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(18-ធ្នូ-2020)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 462006 / 088 8 46 2006