យុវវ័យសម័យឥឡូវ អត់ចូលចិត្តមើលសៀវភៅសោះ!

គេនិយាយថា យុវវ័យសម័យឥឡូវ អត់ចូលចិត្តមើលសៀវភៅសោះ! ហេតុអ្វីយុវវ័យមិនចូលចិត្តមើលសៀវភៅ?
ចូលទស្សនាខ្លឹមសារទាំងស្រុងតាមតំណបណ្ដាញសង្គមខាងក្រោម៖
https://www.facebook.com/fm92.70/videos/263464044989930/
@ កម្មវិធី ” សំឡេងយុវវ័យ ” កំពុងពិភាក្សាលើ ———
@ វេលាម៉ោងៈ 11h – 12h ថ្ងៃត្រង់(16-តុលា-2020)
@ Call in : 010 46 2006 / 017 46 2006 / 088 8 46 2006