បាតុករ ១០០.០០០ នាក់​ដង្ហែ​ក្បួន​តវ៉ា​នៅ​រដ្ឋធានី​មីនស៍​ដើម្បី​ទាមទារ​ឱ្យ​…

​បាតុករ ១០០.០០០ នាក់​ដង្ហែ​ក្បួន​តវ៉ា​នៅ​រដ្ឋធានី​មីនស៍​ដើម្បី​ទាមទារ​ឱ្យ​ប្រធានាធិបតី​ចុះចេញ​ពី​តំណែង​

​បាតុករ ១០០.០០០ នាក់​ដង្ហែ​ក្បួន​តវ៉ា​នៅ​រដ្ឋធានី​មីនស៍​ដើម្បី​ទាមទារ​ឱ្យ​ប្រធានាធិបតី​ចុះចេញ​ពី​តំណែង​
——————
📌​ទស្សនា​ក្នុង Youtube: https://youtu.be/eSaAKPThGic
👉​ប្រភព​អត្ថបទ​៖ CBC
👉​ប្រភព Video ៖ DW News Reuters , Al Jazeera English
(07.09.2020)
#​ព័ត៌មាន​៧០​វិនាទី​