សមត្ថកិច្ចខេត្តកែបឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន៧នាក់

** ខេត្តកែប, ល្ងាចថ្ងៃពុធ ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១!

សមត្ថកិច្ចខេត្តកែបឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន៧នាក់ ខ្មែរ១នាក់ ខណៈពួកគេរត់គេចចេញពីខេត្តព្រះសីហនុ មកឆ្លងកាត់ខេត្តកែប ប្រុងលួចឆ្លងដែនទៅវៀតណាម

📌ទស្សនាក្នុង YouTube: https://youtu.be/7M7FZ_qf1zM
👉Source & Photo : ព្រៃវែងប៉ុស្តិ៍
👉Video៖ 70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
(22.04.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡ទទួលបានព័ត៌ច្បាស់ បន្ថែមពី 70s តាម Telegram : https://t.me/n70snews