បណ្តាញទឹក និង អគ្គីសនី សាលាបឋមសិក្សា​សូ​ភី ត្រូវបាន​ត​ភ្ជាប់ ក្រោយពី​ទទួល​ជំនួយ​ពី AEBB

​ថ្ងៃទី 01 មិថុនា ឆ្នាំ 2019 ទិវា​កុមារ​អន្តរជាតិ សមាគម​សហគ្រិន​ឈានមុខ ដែល​ហៅ​កាត់​ថា AEBB លោក តាំង ឡេង ប្រធាន​ផ្នែក​គំរោង ផ្សព្វផ្សាយ និង សមាជិក បាន​ចូលរួម​កម្មវិធី នៅ​សាលាបឋមសិក្សា វត្ត​សូ​ភី ដើម្បី​ទទួល​លិខិត​ថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះ​គំរោង​ត​ភ្ជាប់ ទឹកស្អាត និង អគ្គីសនី ដល់​សាលាបឋមសិក្សា​បានសំរេច​ជា​ស្ថាពរ ព្រមទាំង ផ្តល់នូវ​សំភារ​:​សិក្សា នំ ជាច្រើន​ទៀត។

អត្ថបទ : ICE