សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន

#សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន ពិសេសក្រៅផ្លូវការ នៅទីស្នាក់ការថ្មីនៃលេខាធិការអាស៊ាន ក្នុងទីក្រុងហ្សាការតាសារធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី
ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១