ចោរប្លន់ ធនាគារ បានកើតឡើងនៅខេត្តក្វាងស៊ី, ប្រទេសចិន

ព្រឹត្តិការណ៍ ចោរប្លន់ ធនាគារ បានកើតឡើងនៅខេត្តក្វាងស៊ី, ប្រទេសចិន

ចោរប្លន់ស្រែកគំហកទៅមនុស្សរាល់គ្នា: ” នៅឲ្យស្ងៀមកុំរើ, លុយជារបស់រដ្ឋ, ជីវិត ជារបស់អ្នក។” មនុស្សគ្រប់គ្នាបាន ក្រាបចុះ ។ នេះគេហៅថា ”ស្គាល់កាលៈទេសៈ” ផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយការគិតទាន់ពេល។

ពេលនោះ ស្រ្តីម្នាក់រំកិលចូលក្រោមតុ ដើម្បីបង្ករហេតុ – លោកចោរស្រែក: ” នៅឲ្យស្ងៀម! នេះជាចោរប្លន់ មិនមែនចោរចាប់រំលោភទេ។” នេះគេហៅថា”ឯកទេសជំនាញ ”ផ្តោតតែទៅលើការងារដែលបានបណ្ដុះបណ្ដាលមក។

***** ជាបន្តសូមស្តាប់រឿងខាងក្រោម…………………………………………………..

70s News – ព័ត៌មាន 70s វិនាទី
————————-
📌ទស្សនាក្នុង YouTube:
👉ប្រភពអត្ថបទ៖ Opera News
👉Video៖ Team 70s News
(19.03.2021)
#ព័ត៌មាន៧០វិនាទី
———————————————
📌Instagram: https://www.instagram.com/70s_news/
📌Twitter: https://twitter.com/70sNews
💡Telegram: Share Beautiful pic here
https://t.me/shareUsHere