ចំណាត់ក្រុម៖ សន្ទនាមតិ

សន្ទនាមតិ

ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក ដល់អ្នកធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវ

@ ប្រធានបទ« ការអប់រំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ ផ្លូវគោក ដល់អ្នកធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវ » @ កម្មវិធី ”
សន្ទនាមតិ

ការរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សារធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ

@ ប្រធានបទ« ការរក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សារធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជំបិណ្ឌ » @ កម្មវ
សន្ទនាមតិ

ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ របស់ព្រះសង្ឃ និង ពុទ្ធបរិស័ទ្ទ ក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌ និង ពិធីសាសនាផ្សេងៗ

@ ប្រធានបទ« ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ របស់ព្រះសង្ឃ និង ពុទ្ធបរិស័ទ្ទ ក្នុងពិធីកាន់ប
សន្ទនាមតិ

ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបង

@ ប្រធានបទ« ដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជូនពលរដ្ឋនៅខេត្តបាត់ដំបង » @ កម្មវិធី ” សន្