ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងស្នេីរអោយក្រុមម៉ូតូកង់បីទាំងអស់ចូលរួមទប់ស្កាត់កូវីត១៩​

ឯកឧត្តមងួន​រតនះ​អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង​បានស្នេីរអោយអ្នករត់ម៉ូតូកង់បីទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តន៍តាមការណែនាំរប
យើងធ្វើបាន

តើការរស់នៅម្នាក់ឯង ពិតជាធ្វើអោយយើងរឹងមាំ ជាងរស់នៅជាមួយគ្រួសារ មែនទេ?

តើការរស់នៅម្នាក់ឯង ពិតជាធ្វើអោយយើងរឹងមាំ ជាងរស់នៅជាមួយគ្រួសារ មែនទេ?  
យើងធ្វើបាន

ផលប៉ះពាល់ចំពោះស្ត្រីរងគ្រោះដែល​គ្មានភាព​ក្លាហាន​ក្នុង​ការរាយការណ៍ជូន​អជ្ញាធរពីការប្រើប្រាស់ហិង្សា

ផលប៉ះពាល់ចំពោះស្ត្រីរងគ្រោះដែល​គ្មានភាព​ក្លាហាន​ក្នុង​ការរាយការណ៍ជូន​អជ្ញាធរពីការប្រើប្រាស់ហិង្សា