ចំណាត់ក្រុម៖ យើងធ្វើបាន

យើងធ្វើបាន

ស្ត្រី​ដែល​មាន​ការងារ​ធ្វើ​គឺជា​កត្តា​រួមចំណែក​កាត់បន្ថយ​ករណី​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​

​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​នៅ​តែ​កើតមានឡើង ដោយសារ​កត្ដា​ជាច្រើន ក្នុងនោះ បញ្ហា សេដ្ឋកិច្ច​ជា​បញ្ហា​មួយ​ផង​ដែរ​។ ដោយ​ស្ដ្រី​មួយចំនួនគ្មាន​ការងារ​ធ្វើ​ពឹងផ្អែក​លើ
យើងធ្វើបាន

តើ​អាជ្ញាធរ​ការពារ​ស្ត្រី​រងគ្រោះ​ដោយ​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​អំឡុងពេល​ស៊ើបអង្កេត​យ៉ាងណា​?

ពេល​រាយការណ៍​ករណី​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​របស់​ខ្លួន​ទៅកាន់​អាជ្ញាធរ​គឺ ស្ត្រី​រងគ្រោះ​ចង់បាន​នូវ​ការអន្តរាគមន៍ និង ការផ្តល់​ការពារ​ពី​ការប្រើប្រាស់​ហិង្សា​ពី​ស្វាមី​។ តែ​ស្ត្រី​ភាគតិច​ណាស់
យើងធ្វើបាន

ការដោះស្រាយ​អំពើហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​របស់​មន្ត្រី​ប៉ូលិស​នៅក្នុង​មូលដ្ឋាន

នៅ​តាម​ភូមិ​ក្នុង​តំបន់​ជនបទ​ប្រទេស​កម្ពុជា គេ​រំពឹងថា ជាទូទៅ​ស្ត្រី​ត្រូវ​រាយការណ៍​ករណី​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​ទៅកាន់​មេភូមិ បន្ទាប់​មក​មេភូមិ​រាយការណ៍​បន្ត​ទៅ​ប៉ូលីស ឬ ក៏​ស្ត្រី​នោះ​រាយការណ៍​
យើងធ្វើបាន

ស្រី្ត​ដែល​រង​ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ​អាច​ប្រឈម​ខ្លាំង​ទៅ​នឹង​ជម្ងឺផ្លូវចិត្

ភាព​តានតឹង​ចិត្ត ឬ ក៏​ជម្ងឺផ្លូវចិត្ត​គឺ​ជា​ជម្ងឺ​ម្យ៉ាង​ដែល​គេ​មិន​អាច​មើលឃើញ ហើយ​វា​តែងតែ​កើតមាន​ឡើង​ចំពោះ​ស្ត្រី​ដែល​រង​ហិង្សា​ក្នុង​ក្នុង​គ្រួសារ លោក ដាំ ប៉ូ​លី ប្រធាន​ផ្នែក​